Neem deel aan de focusgroep voor project 'Skills Navigator'

Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de havens van de grensregio aanpakken.

Het Interreg project Skills Navigator dat 1 januari 2018 voor 2 jaar van start ging, focust op de 21-ste eeuw vaardigheden die vandaag en morgen zullen nodig zijn in onze havens

Wat zijn de juiste skills voor de haven?

Om globaal te kunnen concurreren, innoveren en snel in te spelen op nieuwe trends moeten bedrijven in de havens en hun toeleveranciers over de juiste skills en aangepast HR kapitaal beschikken.
Maar wat zijn dat, de juiste skills? En hoe leiden we doeltreffend op voor jobs in de havens van de toekomst? Samen met een resem sterke partners zoals projectleider Stad Gent, probeert SBM in Skills Navigator de 21-ste eeuw skills in de havens in kaart te brengen, en een digitaal pakket te ontwikkelen dat skills en openstaande vacatures kan matchen.

Tot slot worden toekomstige werknemers via werkgeversarrangementen gewapend met cruciale, 100% inzetbare skills die hun toekomst in de haven van de 21ste eeuw veilig stellen.
Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Deelnemen aan het onderzoek

Welke 21st century skills zijn belangrijk voor de (Zeebrugse) haven? Dit is één van de vragen die we zullen stellen op woensdag 3 en maandag 8 oktober. Bent u werkgever, werkveld- of sectorvertegenwoordiger in of rond de haven, of begeleider van werkzoekenden? Dan hebben wij uw inbreng nodig!

Ik wens deel te nemen aan de focusgroep 'Skills Navigator'


Meer info: www.grensregio.eu

 


 

Tags